Skuteczność i Profesjonalizm

Chęciny, dn. 15.10.2020 r.

ARGOS 1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
„ Utrzymanie prowadzenia działalności przedsiębiorstwa Argos 1 sp. z o.o.”

Celem projektu jest niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki udzielona jest dotacja.

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.

Dofinansowanie projektu z UE: 307 497,36 PLN