Skuteczność i Profesjonalizm

Kontakt

 • stacja monitorowania:
  506822789
  412629245

  413686388
 • tel./fax:
  41 34 60 530, 41 36 60 822, 41 36 83 717
 • komórkowy:
  507 013 090
 • e-mail:
 • Biuro Zarządu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Dział handlowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Dział marketingu: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

     Ochrona fizyczna jest tak skuteczna, jak czujni są ludzie, którzy ją sprawują.
Dlatego pilnujemy, aby pracownicy ochrony sumiennie przestrzegali obowiązujących procedur i instrukcji ochrony oraz wyznaczonych harmonogramów obchodów. Obiekty ochrony fizycznej wyposażamy w urządzenia ActiveGuard służące do monitorowania on-line pracowników ochrony. Dzięki temu operatorzy Stacji Monitorowania Argos całodobowo nadzorują prawidłowy przebieg ochrony. W przypadku wystąpienia odstępstwa od realizacji zadań reagujemy natychmiast, nie dopuszczając do spadku poziomu bezpieczeństwa. Urządzenia ActiveGuard pełnią również funkcję komunikatorów oraz przycisków napadowych, umożliwiając pracownikom ochrony obiektu kontakt głosowy z operatorami Stacji Monitorowania Alarmów oraz natychmiastowe wezwanie uzbrojonej grupy interwencyjnej w sytuacji zagrożenia.
     W każdej chwili klient może zamówić rejestr wykonanych obchodów, który wyślemy drogą elektroniczną. Od maja br. udostępniliśmy opcję samodzielnego podglądu on-line obchodów prowadzonych na Państwa obiektach, dostępną po zalogowaniu do Strefy Klienta.
     W ramach opłat za pełnienie ochrony fizycznej otrzymują Państwo kompleksową usługę realizowaną ze wsparciem nowoczesnej infrastruktury technicznej przez zespół ludzi, w skład którego wchodzą:

 • pracownicy ochrony stacjonarnej, wyposażeni w urządzenia kontroli ActiveGuard,
 • operatorzy Stacji Monitorowania Argos, całodobowo nadzorujący on-line czujność pracowników i przebieg ochrony,
 • pracownicy grup interwencyjnych, reagujący natychmiast w sytuacji zgłoszenia przez ochronę obiektu wystąpienia zagrożenia,
 • koordynator ds. ochrony nadzorujący ciągłość i przebieg ochrony oraz odpowiedzialni za bieżące kontakty ze kontrahentami,
 • koordynator ds. szkoleń odpowiedzialny za tworzenie planów i instrukcji ochrony oraz bieżące szkolenia pracowników ochrony

    Zadaniem służb ochrony będzie w szczególności przeciwdziałanie zagrożeniom chronionego obiektu polegające na podejmowaniu działań prewencyjnych; nie dopuszczanie do wstępu do obiektu osób nieuprawnionych; zapewnienie właściwego ruchu osobowego; interweniowanie w wypadku naruszeń przepisów porządkowo-ochronnych; egzekwowanie przestrzegania przepisów wewnątrzzakładowego ruchu drogowego; stały, całodobowy dozór i obsługa systemów zabezpieczenia; współpraca z Policją oraz Strażą Pożarną w zakresie niezbędnym do utrzymania porządku i bezpieczeństwa na terenie obiektu; wykonywanie obchodów kontrolnych.
    Stosowane w naszej firmie procedury kontrolne eliminują możliwość zawierania przez pracowników ochrony wszelkiego typu porozumień, zmierzających do zawłaszczenia mienia stanowiącego własność Zleceniodawcy.